Aktuella uppdrag
Ledarutveckling
Affärshuset bidrar till att en ökad effektivitet och konkurrenskraft i ett av Sveriges största energibolag genom ett utvecklingsprogram för samtliga ledare. Programmet är situationsanpassat utifrån företagets och ledarnas behov av utveckling och genomförs direkt i anslutning till verksamheten. Utvecklingsprogrammet har utformats i samråd med personalavdelningen och ledningsgruppen och har bland annat omfattat: 

Värderingar och kultur
 • Grupputveckling 
 • Personlighetstester för ökad självkännedom
 • Situationsanpassad utveckling utifrån ledarnas behov
 • Att som ledare leda och styra i en processinriktad verksamhet
 • De olika ledningsgruppernas ansvar och roll för ledning och styrning av verksamheten.

  Ett intressant projekt som har bedrivits direkt i anslutning till verksamheten och dess behov och inte genom stora utbildningsinsatser. Vi har gemensamt jobbat med verkligheten och de direkta behoven.

Ramavtal med Stockholms Läns Landsting
        
avser Stategi- och affärsutveckling/organisationsutveckling.
        
 - Vi är oerhört stolta och glada över att ha fått möjlighet att förlänga
            avtalet  till 2007.

Ramavtal med Banverket Produktion
        
avser Verksamhets- och ledarutveckling.
          - Vi har under flera år arbetat tillsammans med Banverket och ser 
            fram emot att få fortsätta vårt samarbete genom vårt förlängda
            ramavtal.

Ramavtal med Banverket
        
avser Uppdrag för ökad kundorientering.
          - Ett intressant område som vi har lång och bred erfarenhet inom.
.
  

Kundorientering med ett ständigt förbättringsarbete

Affärshuset har varit drivande i ett stort projekt inom ett statligt verk under 2003 och 2004 , som syftat till att öka kundorienteringen och skapa ett systematiskt förbättringsarbete. Detta har genomförts genom processorientering av verksamheten, planering för certifiering enligt ISO 9001:2000, utveckling av ledarskapet och arbete i de olika ledningsgrupperna. Kunderna är i fokus, både de externa och interna, och samtliga medarbetare har involverats i det kundorienterade förbättringsarbetet.

 

Arbetet har omfattat:

 • En initial utbildning för ledare och projektledare för att lättare kunna stimulera och påverka förändringsbenägenheten hos övriga medarbetare.
 • Fastställande och kartläggning av organisationens processer samt granskning utifrån ISO 9001:2000, med en start av det systematiska förbättringsarbetet.
 • Framtagning av processorganisationens struktur, olika rollers ansvar och samverkan med linjeorganisationen
 • Målgruppsinriktade utbildningar till chefer, processansvariga och handledare i kundorienterad processutveckling.

Vår projektledare Marie Louise Dittmer säger att:
”vi har verkligen förenat det strategiska och personliga ledarskapet och kopplat det mot kundernas behov, vi har haft ett gott samarbete och fantastiskt roligt genom hela projektet.”