Vi bidrar till förbättrad effektivitet och konkurrenskraft
Vår hemsida är under bearbetning vilket kan innebära begränsad åtkomst.
Snart är vi klara med en förbättrad version.

Verksamhetsanalyser
Personligt och strategiskt ledarskap
Processorientering
Systematiskt förbättringarbete


Kvalitet - den totala upplevelsen kring en tjänst eller vara - skapas av människor som känner stolthet, glädje och trygghet i sitt eget arbete, och som finner det meningsfullt att omsätta det i mervärde för kunderna och framgång för det egna företaget.

Detta försöker vi leva upp till i vår verksamhet inom Affärshuset Fakta och det vill vi förmedla till våra kunder, som konsulter inom kundorienterad ledar- och verksamhetsutveckling.

Vårt synsätt:
Förändringskompetens är centralt i alla verksamheter.
Läs mer
     
Behöver ni arbeta vidare med:
 
- Att skapa värde för dem ni finns till för?

- Att varje ledare visar ett personligt, aktivt och synligt engagemang?

- Att varje medarbetare känner sig ha förtroende att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter?

- Att verksamheten ses som processer som skapar värde för kunderna?

- Att skapa ett metodiskt förbättringsarbete och en kultur som stimulerar till kreativa förslag och nya idéer?
 

Välkommen till- för att bli bättre helt enkelt
 
 
     

Webmaster: Marie Liljedalen Senast uppdaterad 2005-02-02 © Affärshuset Fakta AB 2005
Sitemap