Kontakta oss  

 

Affärshuset Fakta AB
Box 1156, 131 26 Nacka Strand
Besöksadress: Cylindervägen 20
Telefon: 08-410 183 80
Fax: 08-716 83 81

 
   
 
 
 

Per-Staffan Nilsson
Per-Staffan är en av grundarna till Affärshuset Fakta. Per-Staffan är konsult med mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete i organisationer.

Specialitet:
Processledning ur ett ledarperspektiv samt förbättringsarbete baserat på Kvalitet - till er tjänst!

Epost: per.s.nilsson@affarshuset.se
Telefon: 08-410 183 88


Håkan Ekroth
Håkan arbetar främst med kundkoordination och  projektledning. Han hjälper kunder med förslag och upplägg, fungerar som kontakt för generella frågor om Affärshuset Faktas verksamhet. Håkan arbetar också med att hjälpa våra kunder i processkartläggning med hjälp av vårt processverktyg QPR.

Epost: hakan.ekroth@affarshuset.se
Telefon: 070-813 71 88

Lars Elfström
Lars är vår VD. Lars har lång erfarenhet som konsult, utbildare, mentor för chefer och ledningsgrupper. Han har både som konsult och i sina befattningar drivit stora förändrings-arbeten.

Specialitet:
Skapa fokus runt ledarskap, både strategiskt och personligt. Skapa kund-, sälj- och marknadsorientering samt driva förändringsarbeten.

Epost:
lars.elfstrom@affarshuset.se
Telefon: 08-410 183 84


 

Mona Berggren
Mona är en av grundarna till Affärshuset Fakta AB. Mona är konsult och utbildare med stor erfarenhet av utvecklingsarbete i organisationer.

Specialitet:
Förbättringsarbete baserat på modeller för kundorienterad verksamhetsutveckling, Kvalitet - till er tjänst! samt Processledning.

Epost: mona.berggren@affarshuset.se
Telefon: 08-410 183 81

 


 


MarieLouise Dittmer
MarieLouise är konsult med mångårig erfarenhet av process- och organisations-utveckling med mål och mätetal för verksamheter. I sina uppdrag arbetar MarieLouise med förändringsarbete med fokus på processutveckling genom ledarnas och medarbetarnas engagemang och delaktighet.

Specialitet:
Förändringsledning, processutveckling, ledarutveckling.

Epost: marielouise.dittmer@affarshuset.se
Telefon: 08-410 183 86