De grundläggande idéerna är utomordentligt enkla: vi skall planera och sätta mål, vi ska genomföra, vi ska mäta och studera utfallet, vi ska lära oss av våra erfarenheter och vi ska förbättra om det behövs. Och det behöver vi nästan alltid...

Våra erbjudanden utgör en kombination av stöd i förändringsledning, konsulting/rådgivning, utbildning, mätningar och pedagogiskt stödmaterial.

Vårt yttersta syfte är att bidra till att skapa en kultur av ständiga förbättringar baserad på allas delaktighet. Framgångsfaktorerna handlar om att arbeta för målstyrd verksamhetsutveckling, kundorientering, ständiga förbättringar, processtänkande, ledar- och medarbetarutveckling.

   
Våra kompetensområden
     
Modeller för kundorienterad verksamhetsutveckling
-SIQ, QUL, EFQM, Språngbrädan
  Ständiga förbättringar
-baserat på allas delaktighet
     
Processledning
-att kundorientera och leda verksamheten i ett nytänkande
  Verksamhetsplanering
-för målstyrd verksamhetsutveckling
     
Ledar- och medarbetarutveckling
-att leda sig själv och andra
  Mätningar
-ett verktyg i förbättringsarbetet
   
Grundläggande värderingar
-Samspelet Quggen