Vi satsar på Sveriges kommuner
 

Vi erbjuder ett av marknadens bredaste utbud mot kommunerna.
Affärshuset har sedan lång tid arbetat med Sveriges kommuner vilket vi tycker är både intressant och givande. Vi har märkt att det finns en stor efterfrågan på konsultstöd hos kommunerna och framför allt av spetskompetens inom det kommunala området.

Förutom våra tidigare kompetensområden har vi anpassade erbjudande kring exempelvis Klagomålshantering, Tjänstegarantier, Fokusgrupper med kvalitetskarta, Verksamhets- och Kompetensanalys samt en modell för Planerings- och utvecklingssamtal (styrprocess med mål och uppföljning i flera perspektiv), Hur skapar vi effektiva arbetsgrupper. Vi kan vi också erbjuda stöd och metoder för att synliggöra kvalitetsbristkostnader. Vi skräddarsyr även kvalitetsledarutbildningar och ger konsultstöd till ledningsgrupper i verksamhetsutveckling. Se för övrigt våra olika kompetensområden/erbjudanden som även gäller för kommunmarknaden.