En stark affärsidé för ständig utveckling

Några av våra medarbetare på Affärshuset Fakta


Affärshuset Fakta grundades 1992 av Mona Berggren och Per-Staffan Nilsson och är ett kunskapsföretag med kundorienterad ledar- och verksamhetsutveckling som specialitet. Sedan starten har verksamheten kommit att omfatta allt fler anställda och samarbetspartners. Inriktningen sammanfattas väl i vår affärsidé:

”Affärshuset Fakta bidrar till förbättrad effektivitet och konkurrenskraft. Vi stödjer arbetet med att skapa ökad kundorientering, väl fungerande arbetssätt och motiverade medarbetare. Vi gör detta genom att tillföra kompetens och vidareutveckla ledare, medarbetare, grupper och organisation i tjänsteintensiva verksamheter.”
     

Ett team byggt på kompetens och personlighet


Vi formar ett team med målsättningen att ge utrymme för varje individs speciella kompetens och personlighet.

Vi är övertygade om att det är mötet mellan olikheter som skapar förutsättningar för utveckling och förbättring. Vårt sätt att arbeta präglas av kunskap och engagemang för våra kunder och deras utvecklingsfrågor, högt tempo och stark gemenskap. Våra ledord är lyhördhet, kund- anpassning, enkelhet och effekt.

Vi lever som vi lär

"Vår strävan är att skapa en kultur av ständiga förbättringar baserad på allas delaktighet".

De kompetensområden vi förmedlar till våra kunder kommer till daglig tillämpning i vår egen verksamhet.
  • Så förverkligar vi den Lärande organisationen!
  • Så arbetar vi med Ständiga förbättringar!
  • Så skapar vi konkurrenskraft!
  • Så utvecklas vi som människor!
Och vi ser till att vi har roligt utmed vägen!
 
     

Mot samma mål med gemensamma värderingar

  Våra fyra verksamhetsprocesser


Vårt mål är 100% nöjda kunder och visionen är att våra kunder ska ha de nöjdaste kunderna. Vi bygger vårt arbete på ett antal grundläggande värderingar:

  • engagerat ledarskap och allas delaktighet
  • process- och kundorientering
  • en kultur präglad av ständiga förbättringar och kompetensutveckling.
 

1. 

Planera, styra och leda verksamheten långsiktigt

2.  Utveckla och vidareutveckla kundanpassade erbjudanden

3.  Utveckla kund- och marknadsrelationer

4.  Uppfylla kunders behov och överträffa deras förväntningar.